Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 2/2017

Data sporządzenia: 2017-01-13

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o podpisaniu zobowiązania do niezbywania akcji Bloober Team S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 w przedmiocie zbycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki, informuje, iż 13 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Spółki- Piotra Babieno, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta, iż na mocy porozumienia z dnia 11 stycznia 2017 r., zawartego z DM BOŚ S.A. strony zadecydowały o uchyleniu zobowiązania do niezbywania akcji w stosunku do 90 000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji, co było zgodne z warunkami umowy. Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, że złożył oświadczenie („Lock up”) na podstawie którego zobowiązuje się przez okres 12 (dwunastu) miesięcy do niezbywania, oraz nie rozporządzania w jakikolwiek inny sposób, posiadanymi 200 000 (dwustoma tysiącami) akcji Spółki, jeżeli wskutek takiego rozporządzenia akcje te mogłyby zostać w ww. czasie zbyte. Strony zastrzegły brak możliwości uchylenia tego zobowiązania. W szczególności Prezes Zarządu Emitenta nie będzie sprzedawał posiadanych akcji Spółki, zawierał warunkowych umów sprzedaży, zastawiał ani obejmował ich blokadą na rachunku papierów wartościowych, jeśli efektem takiego zastawu lub blokady mogłoby być przeniesienie własności tych akcji. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy wezwania na akcje.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com