Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 18/2018

Data sporządzenia: 2018-06-20

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i opinia o projektach uchwał WZA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że dnia 20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2017. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r. (dalej jako „WZA”). Rada dokonała również oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, uznając go za uzasadniony oraz wniosła o jej pokrycie w sposób przedstawiony przez Zarząd przez WZA. Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje WZA udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku 2017.

Również na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 marca 2018r., oraz zatwierdziła Plan Strategiczny Spółki na lata 2018 – 2020, opracowany według założeń przyjętych przez przyjętych przez Zarząd Emitenta w dniu 18 grudnia 2017 r., zatwierdzonych przez Radę w dniu 19 lutego 2018r. O przyjęciu założeń Planu Strategicznego i ich zatwierdzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. i raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 19 lutego 2018r.

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki skorzystała ze swojego statutowego uprawnienia i wyraziła opinię o uchwałach, które mają być przedmiotem obrad WZA. Treść opinii Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:
BLO_RN_sprawozdanie_dzialalnosc_2017.pdf
— Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku
Opinia_Rady_Nadzorczej__-_projekty_uchwal_ZWZA.pdf
— Opinia Rady Nadzorczej dot. projektów uchwał WZA

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com