Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 16/2015

Data sporządzenia: 2015-11-04

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zwiększenie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.(„TFI PZU S.A.”) z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, poinformował pismem z dnia 3 listopada 2015 roku, że w wyniku rozliczenia w dniu 2 listopada 2015 r. nabycia 8 444 akcji Spółki, dokonanego w dniu 29 październikarnika 2015 r. w transakcjach zwykłych na ASO NewConnect, ilość akcji posiadana przez TFI PZU SA. zwiększyła się powyżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów TFI PZU S.A. posiadał 86 193 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które stanowiły 4,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały 86 193 głosy, które stanowiły 4,88% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku nabycia akcji TFI PZU S.A. posiada 94 637 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 5,36 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 94 637 głosów, które stanowią 5,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com