Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 15/2015

Data sporządzenia: 2015-11-02

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) ppkt b) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa- Fundusz Kapitału Zalążkowego –Spółka komandytowa („FKZ”) poinformował pismem z dnia 2 listopada 2015 roku, że w wyniku przeprowadzonych przez FKZ w okresie od dnia 14 kwietnia 2015 r. do dnia 30 października 2015 r. transakcji zbycia w sumie 125 224 akcji Spółki, ilość akcji posiadana przez FKZ zmniejszyła się poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja która bezpośrednio spowodowała zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki miała miejsce dnia 27 października 2015 r.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów FKZ posiadał 125 224 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, które stanowiły 7,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały 125 224 głosów, które stanowiły 7,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku zbycia akcji FKZ posiada 0 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, które stanowią 0,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 0 głosów, które stanowią 0,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com