Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 59/2015

Wpis zastawu na wierzytelności Emitenta do rejestru zastawów 

Zarząd Bloober Team S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 września 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 2 września 2015r. wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Administratora Zastawu, Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka partnerska, na wierzytelności pieniężnej Emitenta o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 1.569.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii B Emitenta, o przydziale których Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 33/2013,a których termin zapadalności został wydłużony na mocy umów cywilnoprawnych zawartych z obligatariuszami.
Przedmiotowy zastaw rejestrowy ustanowiony został na rachunku ESCROW.
Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie umowy o administrowanie zastawem zawartej z Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka partnerska („Administrator Zastawu”), Administrator Zastawu będzie wykonywał we własnym imieniu, ale na rachunek obligatariuszy Obligacji serii B, prawa i obowiązki zastawnika wynikających z umowy w sprawie ustanowienia Zastawu i przepisów prawa

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com