Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 41/2015

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 lipca 2015 r. 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A., zwołanego raportem bieżącym nr 35/2015 na dzień 29 czerwca 2015r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Decyzja Zarządu o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynika z przełożenia daty publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2014 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014. Zarząd, chcąc umożliwić sporządzenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014, a także zapewnić akcjonariuszom możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2014 z odpowiednim wyprzedzeniem przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki chce jednocześnie poddać pod glosowanie wniosek o zezwolenie spółce na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
Zarząd Emitenta zwołuje niniejszym na dzień 21 lipca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect?.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

projekty-uchwal

formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika

ogloszenie

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com