Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 33/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce iFun4all S.A. 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. (Emitent) informuje, iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta- iFun4all S.A.
Do podwyższenia doszło w wyniku emisji 2 200 000 akcji serii B oferowanych nie więcej niż 149 osobom w drodze subskrypcji prywatnej. Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy iFun4all S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i dzieli się na 13 112 000 akcji zwykłych na okaziciela.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitent posiadał w kapitale zakładowym iFun4all S.A. akcje stanowiące 60,75% udziału w kapitale zakładowym spółki, które dawały prawo do 60,75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Po rejestracji podwyższenia Emitent posiada akcje stanowiące 50,56% udziału w kapitale zakładowym spółki, które dają prawo do 50,56% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com