Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 22/2017

Zmiana projektów uchwał ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekty uchwał w przedmiocie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany Statutu Spółki, przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, powołania członków Rady Nadzorczej, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
Zgłoszenie to dotyczy uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 lipca 2017 r. na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia, wykreśleniu bądź dodaniu następujących postanowień Statutu: § 6 ust. 1, § 7 ust. 4, § 7 ust. 6, § 14 ust. 4, § 15, § 16, § 16a, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 26, § 27 i § 28.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, akcjonariusze zgłosili następujących kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pana Andrzeja Zygułę, Pana Marcina Borka, Pana Rafała Małka, Pana Łukasza Rosińskiego, Pana Piotra Jędrasa.

Projekty wszystkich uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

95663-zal-2-zmiany-statutu-aktualne-12.07.2017

95664-zal-3-tekst-jednolity-statutu-aktualny-na-12.07.2017

95662-zal-1-projekty-uchwal-aktualne-na-12.07.2017

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com