Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 19/2012

Zgłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza 

Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku poprzez umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Emitenta przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
c. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011;
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011;
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
g. powołania członków Rady Nadzorczej;
h. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia

ogloszenie-o-wprowadzeniu-zmian-do-porzadu-obrad-zwz

formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com