Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 18/2017

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. 

Zarząd spółki Bloober Team Spółka Akcyjna informuje, iż działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00. Przyczyną zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację uprawnienia Zarządu do udziału w ZWZ oraz uniemożliwi procedowanie nad podstawowymi punktami obrad ZWZ.

Wskazując na powyższe Zarząd Bloober Team Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 17 lipca 2017 roku, na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ulicy Cystersów 9.

Postanawia się powiadomić wszystkich akcjonariuszy, o których mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., pierwotnie zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, o powyższej zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki stwierdza, iż proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
h. powołania członków Rady Nadzorczej.
i. zmiany Statutu Spółki.
j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
k. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictwa oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku.

Podstawa prawna: 

§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

94902-zwz-17.07.2017-projekty-uchwal

94903-zwz-17.07.2017-wzor-pelnomocnictwa

94904-wniosek-podzial-zysku-2017

94900-zwz-17.07.2017-zmiana-terminu-nowe-zwolanie

94901-zwz-17.07.2017-instrukcja-glosowanie

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com