Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Korekta Raportu bieżącego ESPI nr 34/2019

Data sporządzenia: 2019-09-03

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 3.09.2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 3.09.2019r. W raporcie dotyczącym publikacji informacji pochodzącej od akcjonariusza Spółki o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 5% akcji Emitenta wskazano, zgodnie z otrzymanym w dniu 3.09.2019r. zawiadomieniem, jako aktualną na dzień publikacji raportu ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki – MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „MetLife TFI S.A.”) jako 87.710 akcji, co stanowi 4,963% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Emitent informuje, iż wobec datowania pisma na dzień 30.08.2019r. nie posiada informacji, jaki jest aktualnie stan posiadania akcji Emitenta przez MetLife TFI S.A.

Poniżej Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: MetLife TFI S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez MetLife TFI S.A. zawiadomiło w dniu dzisiejszym Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez MetLife TFI S.A. funduszy poniżej progu 5%, do poziomu 4,963% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 2.000 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 28 sierpnia 2019r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez MetLife TFI S.A. posiadały łącznie 89.710 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji Spółki, co stanowiło 5,076% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 89.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,076% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 30 sierpnia 2019 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez MetLife TFI S.A. posiadają 87.710 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji Spółki, co stanowi 4,963% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 87.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,963% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Bloober Team S.A. Zawiadomienie o spadku udziału w głosach poniżej 5%

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com