Bloober Team kontynuuje fantastyczny rok

Od początku roku spółka uzyskała blisko 18 milionów zysku netto

Aż o 58% wzrosły przychody netto Bloober Team ze sprzedaży produktów w 2021 roku w porównaniu do trzech kwartałów roku ubiegłego. Przychody związane są przede wszystkim z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży The Medium oraz realizacją umów z globalnymi wydawcami.

Od stycznia do września 2021 r. przychody netto Bloober Team ze sprzedaży produktów wzrosły aż o 58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – z 26,22 mln zł do 41,46 mln zł. W samym Q3 2021 spółka odnotowała aż 12,63 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów (vs. 10,89 mln zł w Q3 2020)

– Należy zauważyć, że część przychodów związanych ze sprzedażą The Medium rozpoznajemy wynikowo w czasie, ewidencjonując je w przyszłych okresach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Od stycznia do września uzyskaliśmy ponad 8,85 mln zł zysku ze sprzedaży, w tym 1,31 mln zł trzecim kwartale. tj. o 152% większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – komentuje osiągnięte wyniki prezes Bloober Team Piotr Babieno

Osiągnięte wyniki były związane przede wszystkim ze sprzedażą The Medium oraz realizacją umów z globalnymi wydawcami. W minionym kwartale spółka przygotowywała swój bestseller do premiery na konsolach PlayStation 5, która miala miejsce 3go września. Ponadto, spółka wydała grę Observer: System Redux na konsole starszej generacji –  Xbox One i Playstation 4.

To było gorące i pracowite lato dla Bloober Team – w trzecim kwartale 2021 The Medium oraz Observer zadebiutowały na nowych platformach – pierwsza z wymienionych gier na Playstation 5, natomiast Observer: System Redux zadebiutował na Xbox One i Playstation 4. Po tych premierach z dumą możemy stwierdzić, że po raz pierwszy w pełni zrealizowaliśmy wszystkie bieżące założenia wydawnicze i możemy skupić się nad tworzeniem kolejnych projektów, w tym zapowiedzianej pod koniec produkcji opartej o markę Layers of Fear – komentuje prezes.

 

Obecnie, spółka skupia się na tworzeniu kolejnych produkcji, zgodnie z planem dalszego skalowania działalności. Jednym z partnerów wydawniczych jest Private Division, z którym Bloober Team podpisał umowę wydawniczą pod koniec września. Spółka obecnie tworzy obecnie dwie duże gry (Project C i Project B, wcześniej Black). Pierwszy projekt realizowany jest we współpracy z japońskim Konami, a drugi opiera się na własnej marce.