Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

ZWZA 28.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2018r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika i instrukcją dla pełnomocnika znajdują się w załącznikach.

Ponadto Zarząd Emitenta mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany. Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w dniu 20 czerwca 2018 r. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2017, którego treść znajduje się w załączeniu. Ponadto Rada skorzystała ze swojego statutowego uprawnienia i wyraziła opinię o uchwałach, które mają być przedmiotem obrad WZA. Treść opinii znajduje się w załączeniu. Równocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Rada dokonała również oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, uznając go za uzasadniony oraz wniosła o jej pokrycie w sposób przedstawiony przez Zarząd przez WZA. Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje WZA udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku 2017.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia na 28.06.2018

Projekty uchwał na Zgromadzenie

Statut – planowane zmiany

Tekst jednolity Statutu (z proponowanymi zmianami)

Instrukcja

Pełnomocnictwo – wzór

Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty netto za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

Opinia Rady dotycząca projektów uchwał WZA

Uchwały podjęte na Zgromadzeniu

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com