Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

RAPORT ESPI 13/2020 Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej: „Ustawa”_, Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje o otrzymaniu na podstawie art. 69 Ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Spółki. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _dalej łącznie: „Fundusze”_ zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, że Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge _dalej: „Fundusz Alpha Hedge”_ przekroczył próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia przez Fundusz Alpha Hedge w dniu 18 marca 2020 r. transakcji nabycia 13.730 akcji na rynku zorganizowanym NewConnect, rozliczonej w dniu 20 marca 2020 r. _dalej: „Transakcja”_. Przed Transakcją Fundusz Alpha Hedge posiadał 88.000 _słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy_ akcji Spółki, które stanowiły 4,98% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 88.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji Fundusz Alpha Hedge posiada 101.730 _słownie: sto jeden tysięcy siedemset trzydzieści_ akcji Spółki, co stanowi 5,76% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 101.730 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 5,76% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto, przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 384.003 _słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy_ akcje Spółki, które stanowiły 21,728% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 384.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 21,728% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 423.983 _słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy_ akcje Spółki, co stanowi 23,99% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 423.983 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 23,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.Treść zawiadomienia z dnia 24 marca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Rockbridge_FIZ_Alpha_Hedge_5%_Zawiadomienie_Bloober_Team

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com