Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport ESPI 115/2020 Zawiadomienie akcjonariuszy o stanie posiadania akcji w wyniku zawarcia porozumienia

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej: „Ustawa”_, Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje o otrzymaniu na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5_ i 6_ oraz ust. 3 Ustawy zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1_ w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5_ i 6_ oraz ust. 3 Ustawy Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman oraz Jarosław Pietrzak _dalej: „Strony”_ zawiadomili w dniu 17 grudnia 2020 r. Spółkę, że w związku z zawarciem przez Strony w dniu 17 grudnia 2020 r. porozumienia przedmiotem którego jest zobowiązanie się Stron co do zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki _dalej: „Porozumienie”_ łączny udział Stron Porozumienia przekroczył próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia przez Strony Porozumienia w dniu 17 grudnia 2020 r.

Przed zawarciem Porozumienia:

Zbigniew Kuc posiadał 48 200 _słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście_ akcji Spółki, które stanowiły 2,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 48 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Stanisław Kowalczyk posiadał 38 200 _słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście_ akcji Spółki, które stanowiły 2,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 38 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Dariusz Wazia posiadał 22 944 _słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery_ akcje Spółki, które stanowiły 1,30% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 22 944 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Paweł Molis posiadał 15 380 _słownie: piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt_ akcji Spółki, które stanowiły 0,87% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 15 380 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Daniel Guzik posiadał 12 400 _słownie: dwanaście tysięcy czterysta_ akcji Spółki, które stanowiły 0,70% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 12 400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Rafał Gaj posiadał 7 949 _słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć_ akcji Spółki, które stanowiły 0,45% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 7 949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Krzysztof Mielczarek posiadał 9 020 _słownie: dziewięć tysięcy dwadzieścia_ akcji Spółki, które stanowiły 0,51% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 9 020 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Marzena Ulman posiadała 2 379 _słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć_ akcji Spółki, które stanowiły 0,14% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 2 379 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Jarosław Pietrzak posiadał 1 653 _słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy_ akcje Spółki, które stanowiły 0,09% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 1 653 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Po zawarciu Porozumienia Strony posiadają łącznie 158 125 _słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć_ akcji Spółki, stanowiących 8,95% kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do 158 125 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie_akcjonariuszy_17.12.2020.pdf

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com