Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 5/2015

Data sporządzenia: 2015-03-27

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) ppkt b) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Piotr Babieno poinformował pismem z dnia 24 marca 2015 roku, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gspodarczy KRS w dniu 19 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bloober Team S.A. w wyniku emisji 436 510 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ilość akcji posiadana przez Piotra Babieno zmniejszyła się poniżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz że udział ponad 10% ogólnej liczby głosów uległ zmianie o co najmniej 5% .
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Piotr Babieno posiadał 353 380 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, co stanowiło 26,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 353 380 głosów, które stanowiły 26,55% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Piotr Babieno posiada 353 380 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, które stanowią 19,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 353 380 głosów, które stanowią 19,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów..

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com