Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 3/2017

Data sporządzenia: 2017-01-13

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zwiększenie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz art. 87 ust. 2 lit a Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: PPTFI), zawiadomił Spółkę o zwiększeniu łącznego zaangażowania do poziomu 5,02% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Bloober Team S.A. i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia 88 700 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji w dniu 11 stycznia 2017 r.

Przed zmianą udziału PPTFI posiadał 0 (zero) akcji Spółki, co stanowiło 0,00% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 0 (zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 11 stycznia 2017 r. PPTFI posiada 88 700 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji Spółki, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 88 700 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, PPTFI dokonało zawiadomienia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PPTFI o wzroście łącznego zaangażowania funduszy : Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej łącznie jako: Fundusze), do poziomu 5,09% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 0 (zero) akcji Spółki, co stanowiło 0,00% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 0 (zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 11 stycznia 2017 r. Fundusze posiadają łącznie 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 5,09% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Pioneer

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com