Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 16/2018

Data sporządzenia: 2018-06-01

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów na kwotę 3 317 000 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Odpis ten wynika z przeprowadzonego przez Zarząd Emitenta szacowania odzyskiwalności poniesionych nakładów na starsze produkcje Spółki – aktualnie niekontynuowane produkcyjnie oraz nakłady na grę Perception wydaną przez Spółkę zależną, która w ocenie Emitenta nie przyniesie oczekiwanych przez spółkę przychodów. Wymienione gry wciąż mogą przynieść spółce w przyszłości przychody, ale w związku z aktualnym terminarzem działań Spółki i obłożeniem produkcyjnym Zarząd Emitenta uznał za mało prawdopodobne kontynuowanie ich produkcji w najbliższym czasie i uwzględnił odpisy w wynikach Spółki za 2017 rok. Emitent postanowił skupić się na realizacji swych najważniejszych Produkcji, które w ocenie Zarządu dają najistotniejsze szanse komercyjne. Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia w/w odpisów ujawnione zostaną zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 1 czerwca 2018 r.

Dokonanie w/w odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com