Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący EBI nr 9/2014

Emisja obligacji serii E Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014)

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że dnia 3 lutego 2014r. za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną 2 lutego 2014r., podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii E.
Na mocy wyżej wymienionej uchwały, Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych).
Obligacje będą zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt.3 Ustawy o obligacjach, tj. w drodze proponowania nabycia obligacji indywidualnym adresatom w nie większej niż 149 osób.
Obligacje zostaną wykupione w terminie 1,5 roku od dnia przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z obligatariuszy należności głównej waz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy.
Obligacje serii E Emitenta emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.
Niniejszy raport bieżący nie jest ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do składania ofert kupna Obligacji.
Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com