Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2017 – Korekta

Raport Kwartalny nr 28/2017

W nawiązaniu do raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, przekazanego przez spółkę Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w dniu 11 maja 2017 r. raportem nr 12/2017, Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść tego raportu w zakresie punktu VII: Informacja na temat dofinansowań ze środków unijnych, o które ubiega się Emitent oraz pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz stanu realizowanych projektów”. Niniejsza korekta związana jest z faktem, iż w pierwotnej wersji raportu doszło we wskazanej części do omyłek pisarskich.

Poniżej przedstawiono zakres popełnionych omyłek i zakres korekt:

– Omyłkowo umieszczono informację o złożeniu w I kwartale 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie prac badawczych w zakresie tworzenia innowacyjnych technologii wykorzystywanych do produkcji gier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek ten został złożony w 2016 r. W I kwartale 2017 r. wniosek był ciągle w trakcie rozpatrywania.

– Omyłkowo podano informację o aplikowaniu przez Emitenta o dofinansowanie z Programu Creative Europe – Media na stworzenie międzynarodowej platformy. Spółka rzeczywiście w I kwartale br. złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Creative Europe – Media jednak dotyczył on projektu „Opus vitae” (działanie: Development Video Games). Maksymalna wartość dofinansowania o jaką aplikowała Spółka wynosi 150 000 euro.

– Emitent doprecyzowuje również informację o projekcie pn. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza” (dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego GAMEINN). Projekt ten w I kwartale br. był w fazie przygotowania do realizacji.

Pozostałe dane i informacje z raportu okresowego nie uległy zmianie.

Skorygowana treść raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com