Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2023

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2023
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Aktywa razem 139 351,00 127 139,00 32 049,00 27 109,00
II. Kapitał własny 99 854,00 89 544,00 22 966,00 19 093,00
III. Zobowiązania długoterminowe 18 233,00 15 569,00 4 193,00 3 320,00
IV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 264,00 22 027,00 4 891,00 4 697,00
V. Przychody ze sprzedaży 89 398,00 58 221,00 19 742,00 12 418,00
VI. Zysk/_Strata_ zdziałalności operacyjnej 6 146,00 3 123,00 1 357,00 666,00
VII. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem 5 019,00 5 132,00 1 108,00 1 095,00
VIII. Zysk/_Strata_ netto 4 316,00 3 354,00 953,00 715,00
IX. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,22 0,18 0,05 0,04
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,22 0,18 0,05 0,04
XI. Środki pieniężne netto zdziałalności operacyjnej 13 047,00 33 261,00 2 881,00 7 094,00
XII. Środki pieniężne netto zdziałalności inwestycyjnej -30 907,00 -39 604,00 -6 825,00 -8 448,00
XIII. Środki pieniężne netto zdziałalności finansowej -1 437,00 9 886,00 -317,00 2 109,00
XIV. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych -19 298,00 3 542,00 -4 261,00 756,00
XV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 7 315,00 26 613,00 1 615,00 5 676,00
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

Pozycje sprawozdania zysków istrat oraz sprawozdania zprzepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wdanym okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. 4,5284 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 4,6883PLN/EUR.

Pozycje aktywów ipasywów sprawozdania zsytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,348PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 r. i4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załączniki:

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com