Raport ESPI 30/2023 Rozwiązanie umowy produkcyjno-wydawniczej w celu przejęcia praw do gry

  • strictminds
  • 20 października 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 30/2023 Rozwiązanie umowy produkcyjno-wydawniczej w celu przejęcia praw do gry została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym umowa produkcyjno – wydawnicza zawarta ze spółką Rogue Games, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „Rogue”_ z dnia 26 października 2021 r. _dalej jako „Umowa’_, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI 108/2021 z dnia 26 października 2021 r., została rozwiązana za porozumieniem stron w celu przejęcia praw do gry przez Emitenta _dalej jako „Porozumienie”_. Na mocy Porozumienia Bloober Team SA nabył od Rogue wszelkie należące do nich prawa do gry, której dotyczyła Umowa _projekt pod nazwą kodową F_, w tym prawa wydawnicze, marketingowe oraz dystrybucyjne. Emitent zamierza obecnie wydać projekt F bez udziału zewnętrznych wydawców. Celem przejęcia praw wydawniczych i wydania tego projektu na zasadzie self-publishingu jest realizacja planu strategicznego Emitenta na lata 2023 – 2027.
W ocenie Emitenta Porozumienie będzie miało wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 r. oraz w kolejnych okresach.