Dzień: 2023-09-29

Bloober Team złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu do KNF

29 września 2023

Polski producent gier Bloober Team zgodnie z zapowiedziami złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego  w celu przeniesienia akcji z NewConnect na rynek główny. Techniczne przejście, bez emisji nowych akcji, ma odbyć się jeszcze w tym roku.  – Mój zespół ciężko pracował przez ostatnie kilka miesięcy by prospekt został złożony przed końcem trzeciego kwartału. Liczymy, że pozostałe formalności przebiegną sprawnie tak abyśmy mogli zadebiutować na rynku głównym jeszcze […]

Read More

Raport EBI 13/2023 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu

29 września 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu, przygotowanego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: a) 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, b) 887.890 akcji zwykłych na okaziciela serii serii […]

Read More