(12/2023) Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2023 r.

  • strictminds
  • 11 sierpnia 2023
  • Możliwość komentowania (12/2023) Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2023 r. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport_Q2_2023