Raport ESPI 21/2023 Przystąpienie przez Emitenta do spółki Played With Fire sp. z o.o.

  • strictminds
  • 9 sierpnia 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 21/2023 Przystąpienie przez Emitenta do spółki Played With Fire sp. z o.o. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał transakcji nabycia udziałów Played With Fire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _dalej jako „PWF”_. Emitent nabył 114 udziałów PWF stanowiących 53,27% kapitału zakładowego PWF. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.