Treść uchwał podjętych w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

  • strictminds
  • 13 czerwca 2023
  • Możliwość komentowania Treść uchwał podjętych w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. została wyłączona
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, a która nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Załączniki:

Bloober Team niepodjęte uchwały 13.06.2023

Bloober_Team_podjete_uchwaly_13.06.2023