Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

  • strictminds
  • 13 czerwca 2023
  • Możliwość komentowania Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu została wyłączona
Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 13 czerwca 2023 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:
1. Zbigniew Kuc – 444 087 akcji, na które przypada 444 087 głosów, które stanowiły 5,77% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 2,30% w ogólnej liczbie głosów;
2. Piotr Babieno – 2 735 667 akcji, na które przypada 2 735 667 głosów, które stanowiły 35,55% głosów na Zwyczajnym Wolnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 14,17% w ogólnej liczbie głosów;
3. Serene Century Limited – 3 881 885 akcji, na które przypada 3 881 885 głosów, które stanowiły 50,45% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 20,10% w ogólnej liczbie głosów.