Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2023 r.

  • strictminds
  • 15 maja 2023
  • Możliwość komentowania Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2023 r. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Raport Q1_2023