Dzień: 2023-05-15

Raport EBI 7/2023 Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2023 r.

15 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Raport Q1_2023

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2023 r.

15 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Raport Q1_2023    

Read More

Raport ESPI 10/2023 Wyznaczenie daty premiery gry Layers of Fear

15 maja 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r., ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. oraz ESPI 6/2023 z dnia 18 lutego 2023 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu daty światowej premiery gry „Layers of Fear” _dalej jako „Gra”_ w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 5, […]

Read More

Bloober Team prezentuje raport za pierwszy kwartał 2023 r.

15 maja 2023

 Bloober Team rekordowo rozpoczyna 2023 rok. Grupa Kapitałowa Bloober Team wypracowała 27,41 mln złotych przychodu netto ze sprzedaży i 6,90 mln zysku netto. W nowy rok spółka weszła z zaktualizowaną strategią na lata 2023-2027 oraz nową siedzibą w Krakowie. Ponadto studio przygotowuje się do premiery Layers of Fear już 15 czerwca oraz przejścia na główny parkiet GPW. To dopiero pierwsze kroki spółki w celu realizacji planu strategicznego […]

Read More