Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r.

  • strictminds
  • 24 kwietnia 2023
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r. została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18b, 31-564 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Wniosek_Zarzadu_co_do_przeznaczenia_zysku_2022_24.04.2023

ZWZA_czerwiec_2023_projekty_uchwal_2404

ZWZA_Instrukcje_Czerwiec_2023_2404

ZWZA_Ogloszenie_czerwiec_2023_2404

ZWZA_Pelnomocnictwo_czerwiec_2023_2404

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. 2022

Raport Roczny Skonsolidowany Grupy Kapitałowej Bloober Team 2022

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bloober Team 2022

Sprawozdanie Finansowe Roczne BLOOBER TEAM SA na 31.12.2022

Sprawozdanie z Badania 2022 Bloober Team S.A.

Sprawozdanie z Badania 2022 GK Bloober Team S.A.

Sprawozdanie zarządu z działalności Bloober Team S.A. 2022

Sprawozdanie zarządu z działalności grupa kapitałowa Bloober Team 2022

BLO_RN_Sprawozdanie_działalności_2022