Raport EBI 2/2023 Zmiana adresu Spółki

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu Spółki. Na mocy przedmiotowej uchwały Zarząd postanowił zmienić adres Spółki z dotychczasowego adresu: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków na nowy: Aleja Pokoju 18b, 31-564 Kraków.

Na datę publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1.15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”