BLOOBER TEAM SA (20/2022) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

  • strictminds
  • 6 czerwca 2022
  • Możliwość komentowania BLOOBER TEAM SA (20/2022) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 czerwca 2022 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Zbigniew Kuc – 202 740 akcji, na które przypada 202 740 głosów, które stanowiły 8,26% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 1,05% w ogólnej liczbie głosów;

2. Piotr Babieno – 2 000 000 akcji, na które przypada 2 000 000 głosów, które stanowiły 81,52% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 10,36% w ogólnej liczbie głosów.