Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r.

  • strictminds
  • 9 maja 2022
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, planowane zmiany Statutu Spółki, planowane zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

0000139524_202205090000140211

0000139525_202205090000140211

0000139526_202205090000140211

0000139527_202205090000140211

0000139528_202205090000140211

0000139529_202205090000140211

0000139530_202205090000140211

0000139531_202205090000140211

0000139532_202205090000140211

0000139533_202205090000140211