Raport EBI 18/2021 Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie §22 ust. 1 pkt 10 Statutu Emitenta powołała z dniem 1 grudnia 2021 roku Panią Karolinę Nowak do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe informacje o Wiceprezesie Zarządu Pani Karolinie Nowak.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

załącznik_- Wiceprezes Zarządu Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie