Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

  • strictminds
  • 19 października 2021
  • Możliwość komentowania Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 19 października 2021 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Zbigniew Kuc – 451 079 akcji, na które przypada 451 079 głosów, które stanowiły 5,92% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 2,55% w ogólnej liczbie głosów;

2. Piotr Babieno – 2 000 000 akcji, na które przypada 2 000 000 głosów, które stanowiły 26,26% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 11, 23% w ogólnej liczbie głosów;

3. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta – 3 881 885 akcji, na które przypada 3 881 885 głosów, które stanowiły 50,98% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 21,97% w ogólnej liczbie głosów.