Raport ESPI 102/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

  • strictminds
  • 8 października 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 102/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 

Treść raportu:

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Rockbridge TFI S.A.”_ działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _dalej „Fundusze”_ sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz 69 ust. 2 pkt 1b w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ o zmianie stanu posiadaniu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Rockbridge TFI S.A. z dnia 8 października 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki

Bloober_zawiadomienie_zmiana_liczby_glosow_WZA