Gorąca jesień dla Bloober Team

Główny akcjonariusz motywuje Zarząd – opcje pracownicze pod warunkiem wejścia nowego inwestora na minimum 20%

Na wniosek Rockbridge, Bloober Team zwołuje NWZA, na którym zamierza zmodyfikować program opcji pracowniczych. Warunkiem realizacji programu motywacyjnego będzie wejście inwestora na minimum 20 proc. akcji w spółce.

Mamy bardzo gorący okres przed sobą. Z jednej strony Tokyo Game Show, na którym zamierzamy się pokazać, z drugiej wniosek głównego akcjonariusza o zmianę warunków programu motywacyjnego. Warunkiem jego zaistnienia ma być wejście nowego inwestora na minimum 20% akcji Bloober Team. Rozumiemy, że akcjonariusze chcą zmotywować i docenić Zarząd aby takiego istotnego inwestora dla Spółki pozyskał, co poprzez wzmocnienie struktury akcjonariatu przełoży się na zwiększenie wartości Spółki z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Atmosfera wokół naszej spółki w sensie pozytywnym robi się gorąca, bo widać że gracze i branża doceniają nasze osiągnięcia. Dodatkowo mocno powiększamy nasze struktury. Dzieje się więc niezwykle dużo – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team SA.

Program motywacyjny będzie realizowany poprzez skup akcji własnych lub emisję skierowaną wyłącznie do pracowników i współpracowników Bloober Team SA w ramach modyfikowanego programu ESOP.

Bez względu na to, czy akcje będą pochodziły z rynku, czy z nowej emisji, będą objęte 3 letnim lock-upem, tak żeby związać kluczowe osoby z firmą w długim horyzoncie. Oznacza to, że program ESOP z jednej strony nie niesie ryzyka podażowego dla dotychczasowych udziałowców, a z drugiej ograniczy istotnie dużą w naszej branży retencję pracowników, co jest kluczowe dla rozwoju spółki. Myślę, że rynki zaczynają już dostrzegać jak mocne fundamenty i jaką markę zbudowaliśmy przez te kilka ostatnich lat. Teraz stoimy przed drugim kluczowym punktem zwrotnym w naszej historii – podkreśla prezes.