Raport ESPI 50/2021 Zawarcie istotnych umów licencyjno-dystrybucyjnych z CE-Asia Hong Kong Limited

  • strictminds
  • 4 sierpnia 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 50/2021 Zawarcie istotnych umów licencyjno-dystrybucyjnych z CE-Asia Hong Kong Limited została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia zarówno przez Emitenta jak i jego podmiot zależny – spółkę Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA _dalej łącznie jako „Spółki”_ istotnych umów licencyjno – dystrybucyjnych ze spółką CE-Asia Hong Kong Limited z siedzibą w Hongkongu, na mocy których Spółki udzieliły niewyłącznych licencji na dystrybucję gier Spółek „The Medium”, „Observer: System Redux”, „Blair Witch” w wersji cyfrowej na terytorium Chin kontynentalnych, Hongkongu, Tajwanu, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Singapuru, Wietnamu i Filipin.
W ocenie Emitenta zawarcie umów będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta za rok 2021 i kolejne okresy.