Raport ESPI 46/2021 Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta

  • strictminds
  • 30 lipca 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 46/2021 Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku zgromadzenie wspólników spółki zależnej Emitenta – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _dalej „Feardemic”_ podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Feardemic poprzez ustanowienie 1 449 nowych udziałów Feardemic, w ramach którego Emitent objął 1000 udziałów Feardemic za kwotę 4 900 000 zł.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Feardemic zmieni się struktura własności spółki, a Emitent będzie posiadał 3540 udziałów Feardemic, które będą stanowić 88,74% udziałów Feardemic.