Raport ESPI 44/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Three Headed Monster Inc.

  • strictminds
  • 29 lipca 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 44/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Three Headed Monster Inc. została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2021 r. przez Emitenta istotnej umowy ze spółką Three Headed Monster Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „THM”_, na wykonanie i komercjalizację gry planszowej opartej o uniwersum gry Emitenta „The Medium”. Wskazana umowa została zawarta na okres 5 lat. W jej ramach Emitent otrzyma wynagrodzenie w postaci udziału w przychodach ze sprzedaży gry planszowej.
W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.