Raport ESPI 125/2020 Przedłużenie procesu przeglądu opcji strategicznych

  • strictminds
  • 29 grudnia 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 125/2020 Przedłużenie procesu przeglądu opcji strategicznych została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 42/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku o przeglądzie opcji strategicznych oraz o wyborze doradców w procesie M&A, postanowił przedłużyć proces przeglądu opcji strategicznych do końca stycznia 2021 roku. Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.