Raport ESPI 68/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r.

  • strictminds
  • 27 października 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 68/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. została wyłączona
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team SA z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ niniejszym przekazuje informację o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z istotnym wzrostem zakażeń związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz względy bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób mających uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie Emitent informuje, że wkrótce podjęte zostaną wszelkie konieczne kroki w celu umożliwienia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Emitent przekaże do informacji publicznej informację o nowym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.