Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020

  • strictminds
  • 27 października 2020
  • Możliwość komentowania Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team SA z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z istotnym wzrostem zakażeń związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz względy bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób mających uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie Emitent informuje, że wkrótce podjęte zostaną wszelkie konieczne kroki w celu umożliwienia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Emitent przekaże do informacji publicznej informację o nowym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.