Raport ESPI 54/2020 Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej z Epic Games Inc

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 14 października 2020 r. powziął informację od swojej spółki zależnej Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone _dalej jako „Spółka”_ o zawarciu przez Spółkę w dniu 13 października 2020 r. istotnej umowy dystrybucyjnej z Epic Games Inc. z siedzibą w Cary, USA, na podstawie której Epic Games Inc. będzie realizowało sprzedaż wersji elektronicznej gry Blair Witch _dalej jako „Gra”_ na urządzenia PC w Epic Games Store. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.