RAPORT ESPI 45/2020 Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

  • strictminds
  • 27 sierpnia 2020
  • Możliwość komentowania RAPORT ESPI 45/2020 Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu została wyłączona

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

1.Piotr Babieno – 200.000 akcji, na które przypada 200.000 głosów, które stanowiły 27,82% głosów na ZWZA, oraz stanowią 11,32% w ogólnej liczbie głosów;

2. Zbigniew Kuc- 49.150 akcji, na które przypada 49.150 głosów, które stanowiły 6,83% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,78% w ogólnej liczbie głosów;

3. Stanisław Kowalczyk – 36.984 akcji, na które przypada 36.984 głosów, które stanowiły 5,14% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,09% w ogólnej liczbie głosów;

4, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (łącznie ze wszystkich funduszy) – 385.299 akcji, na które przypada 385.299 głosów, które stanowiły 53,61% głosów na ZWZA, oraz stanowią 21,80% w ogólnej liczbie głosów, działający w imieniu m.in.:

a) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge – 100.403 akcji, na które przypada 100.403 głosów, które stanowiły 13,96% głosów na ZWZA, oraz stanowią 5,68% w ogólnej liczbie głosów,

b) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long – Short – 42.845 akcji, na które przypada 42.845 głosów, które stanowiły 5,96% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,42% w ogólnej liczbie głosów,

c) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji – 40.546, na które przypada 40.546 głosów, które stanowiły 5,64% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,29% w ogólnej liczbie głosów,

d) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+ – 47.580, na które przypada 47.580 głosów, które stanowiły 6,61% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,69% w ogólnej liczbie głosów,

e) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy – Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek – 41.400, na które przypada 41.400 głosów, które stanowiły 5,75% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,34% w ogólnej liczbie głosów.