Raport ESPI 43/2020 Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej z Epic Games Inc.

  • strictminds
  • 18 sierpnia 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 43/2020 Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej z Epic Games Inc. została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. doszło do zawarcia przez Emitenta istotnej umowy dystrybucyjnej z Epic Games Inc. z siedzibą w Cary, USA, na podstawie której Epic Games Inc. będzie realizowało sprzedaż wersji elektronicznej gier „The Medium” oraz „Observer: System Redux” _dalej jako „Gry”_ na urządzenia PC w Epic Games Store. W ocenie Emitenta sprzedaż Gier może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.