Raport ESPI 42/2020 Podjęcie decyzji o wyborze doradców w procesie M&A

  • strictminds
  • 17 sierpnia 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 42/2020 Podjęcie decyzji o wyborze doradców w procesie M&A została wyłączona
W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 20/2020 z 5 maja 2020 r. oraz ESPI nr 27/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że dokonał wyboru doradców do obsługi procesu M&A. Emitent zdecydował się zawrzeć w dniu 16 sierpnia 2020 r. umowy o świadczeniu usług doradczych z Juno Capital Partners LLC jako wiodącym doradcą, któremu partnerował po stronie polskiej będzie Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy spółka komandytowa oraz Trigon Dom Maklerski S.A.
Emitent identyfikuje powyższy proces jako element przeglądu opcji strategicznych, mającego za zadanie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Emitenta, którym jest wzrost jego wartości poprzez zbudowanie wiodącej pozycji rynkowej na świecie w zakresie produkcji gier z gatunku horroru. Na obecnym etapie przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez Zarząd Emitenta, w szczególności pozyskanie dla Emitenta międzynarodowego partnera strategicznego lub finansowego lub dokonanie transakcji o innej strukturze. W procesie przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta współpracuje z wyżej wskazanymi doradcami oraz kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp.k. jako doradcą prawnym. Wybór doradców ma na celu zapewnienie Emitentowi wsparcia w procesie rzetelnego przeglądu opcji strategicznych.
Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.