Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku.

Bloober_Team_raport_kwartal_II_2020-0