Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 sierpnia 2020 r.

  • strictminds
  • 31 lipca 2020
  • Możliwość komentowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 sierpnia 2020 r. została wyłączona

Treść: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

 

 

Załączniki:

Ogloszenie_o_WZA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na WZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019

Wniosek_zarządu_przeznaczenie_zysku

 

Sprawozdanie_finansowe_BLOOBER_TEAM_SA

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Bloober

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Bloober_Team_SA

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Bloober_Team_2019

Sprawozdanie_z_badania_2019_KBR_Spolki_Bloober_Team_S.A

Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_Bloober_Team_S.A

 

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika

Wzór Pełnomocnictwa