Raport ESPI 39/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

  • strictminds
  • 31 lipca 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 39/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r. została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Plik Opis
Ogloszenie_o_WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy.pdf Projekty uchwał na WZA
Formularz_instrukcji_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Wzor_Pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa